DigiGUARD QRO -Digital Power Guard for High Power Applications

(2 customer reviews)

රු7,650

DigiGUARD QRO – Digital Power Guard for High Power Applications

 • High Voltage, Overload and Level-1 Surge Protection
 • Low Voltage Protection
 • ACCIMT Certified Product (Fully compliant to Sri Lankan Standards)
 • 8-bit micro-controller controlled
 • Startup Delay and Startup Delay bypass
 • Auto Resetting Startup Delay
 • Voltage Re-entry Hysteresis
 • Digital Voltage Indication
 • 3000W Power handling & Overload Protection
 • Elegant Powder coated Design
 • Made in Sri Lanka by Bravo Solutions
 • One year warranty and tech oriented after sales support

In stock

Free shipping on all orders above LKR10,000. (Buy together SAVE more)

 • Check Mark Satisfaction Guaranteed.
 • Check Mark Island-wide Delivery
 • Check Mark Secure online payments
 • Check Mark Same day dispatch for morning orders
 • Check Mark Made in Sri Lanka by Bravo Solutions
GUARANTEED SAFE CHECKOUT
 • Visa Card
 • MasterCard
 • American Express

Description

Designed, Engineered and Manufactured in Sri Lanka by Bravo Solutions, Bravo Programmable Digital Power Guard “DigiGUARD” possesses proven protection with innovative technology backed by Comnet Labs Sweden, designed to provide Over Voltage, Surge, Under Voltage (sag, brown-out) and Overload protection at the AC mains. Bravo DigiGUARD is a totally unique fully automatic micro-processor controlled protective device, factory set to provide a safe operating window for the directly connected equipment. It is designed for a 230Volt 50Hz AC Mains electrical supply. Its performance is tested and certified by ACCIMT, SINGER and DAMRO in Sri Lanka through un-biased testing.

As soon as the AC voltage supply moves outside the safe operating window depicted by the operating mode, it immediately switches OFF power to the protected equipment and remains OFF until a safe mains supply voltage is detected, giving sensitive equipment proper protection when needed. It also provides the connected equipment with a vital minimum time delay before power is restored.

Unlike lower quality products in the market, Bravo DigiGUARD is not earth dependent or Amperage Imbalance Reacting, therefore events such as loss of a Neutral line and the resultant continuous high voltage is rapidly detected and protection is activated in a split second (Thanks to 8-bit Microprocessor technology), without damaging your vital electrical or electronic equipment. DigiGUARD also indicates the supply voltage variations clearly on the LED screen. This is what we call reliable protection 24/7.

Additional information

Weight 0.8 kg
Dimensions 12 × 7.5 × 7 cm

2 reviews for DigiGUARD QRO -Digital Power Guard for High Power Applications

5.0
Based on 2 reviews
5 star
100
100%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%
 1. Keerthi Rathnaweera (verified owner)

  මාගේ නිවසට ලබාදී තිබෙන විදුලි සම්බන්ධතාවය නිරන්තරයෙන් “Low voltage” හා “High voltage ” අතර විචලනය වීමත්, ක්ෂණික විදුලිය බිඳ
  වැටි නැවත නැවතත් විදුලිය පැමිණීම නිසා රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයට හා රූපවාහිනී යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වීමේ දී බලවත් ගැටලුවකට මුහුණපා තිබිණි.. මේ සම්බන්ධයෙන් කීප විටක්ම විදුලිබල මණ්ඩලය වෙත පැමිණිලි කරන ද ඔවුන් විසින් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ වන තෙක් ගෙන නොමැත.එම හේතුවෙන් මා විසින් “Digi guard QRO ” යන්ත්‍රයක් ගෙන්වාගෙන ප්‍රධාන ස්විචය සහ ට්‍රිප් ස්විචය න් පසු ව විදුලි කාර්මිකයෙකු ලවා සවි කර ගත් පසු “Low voltage” හා “High voltage ” මග හැර සම්මත විදුලි ධාරාව පමණක් නිවසේ ප්‍රධාන විදුලි පද්ධතියට ඇතුළු වන ලෙස උපකරණය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී . මෙම උපකරණයෙන් මා ලද අනිත් පහසුව නම් අකුණු සැරයක් ඇති වීමට ප්‍රථම trip switch off කිරීමට මෙම උපකරණයේ කටයුතු කිරීමයි .එසේම ම විදුලිය එක්වරක් බිඳ වැටුනු විටදී විනාඩි හතරක් දක්වා විදුලිය නැවත පැමිණීම බාධා කරයි .එමගින් විදුලි ගැස්සිම් වලට උපකරණය නිරාවරණය වීම ස්වංක්‍රීයවම අත්හිටවනු ලබයි. උපකරණය සවිකර ගත් දා පටන් මම විදුලි කොටන අවස්ථාවේදීත් මාගේ රූපවාහිනී යන්ත්‍ර සහ අනිත් විදුලි යන්ත්‍ර කිසිම බය සැක කින් තොරව පාවිච්චි කරමි .එය මා ලද විශාලතම ජයග්‍රහණයයි.මා වැනිම විදුලිය සම්බන්ධයෙන් මෙම කරදරවලට ලක් වන සියලුම දෙනාට මෙම උපකරණය බය නැතුව මම නිර්දේශ කරමි.

  …කීර්ති රත්නවීර (077 5710045)

  (1) (0)
 2. Keerthi Rathnaweera (verified owner)

  The electricity connection provided to my house constantly fluctuates between “Low voltage” and “High voltage” and the electricity suddenly breaks
  Vati was facing a serious problem in the operation of the washing machine and the TV set due to repeated power outages.. Although I have complained to the electricity board several times in this regard, they have not taken any action so far. A machine was brought and connected with the TV set. Thus, the device is running only with the standard electric current, bypassing “Low voltage” and “High voltage”. The other convenience I got from this device is that it works to turn off the trip switch before there is a lightning strike. Also, when the power suddenly breaks, it prevents the power from coming back for up to four minutes. Thus, the exposure of the television set to electric shocks is automatically stopped. Ever since installing the device I have been using my TV set without any fear even during power outages.It is my greatest achievement.
  …..Kirthi Ratnaweera (077 57 100 45)

  (1) (0)
Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…